Dịch vụ khách hàng

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Hỏi đáp – Tư vấn >

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Các chứng từ cần nộp khi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

CHỨNG TỪ CẦN NỘP

Quyền lợi bảo hiểm nằm viện, phẫu thuật hoặc tàn tật do tai nạn

 

 

1. Quyền lợi bảo hiểm nằm viện:

 

2. Quyền lợi bảo hiểm phẫu thuật:

 

3. Quyền lợi bảo hiểm tàn tật do tai nạn:

Quyền lợi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Quyền lợi bảo hiểm tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn

Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Các kênh thanh toán

Thanh toán trực tuyến

Đóng tại văn phòng

Thu tiền tận nơi