Hỗ Trợ Chi Phí Nằm Viện

Thời hạn hợp đồng
ĐẾN 65 TUỔI

Tuổi tham gia
1 TUỔI – 55 TUỔI

Kênh phân phối
KÊNH ĐẠI LÝ | BẢO HIỂM LIÊN KẾT NGÂN HÀNG

VÌ SAO BẠN NÊN QUAN TÂM SẢN PHẨM NÀY?

 • Bạn muốn giảm bớt gánh nặng tài chính trong trường hợp ốm đau bệnh tật
 • Bạn muốn bù đắp một phần thu nhập mất đi do không thể đi làm trong thời gian nằm viện?
 • Bạn muốn giảm bớt nỗi lo tài chính cho người thân?
 • Hỗ trợ chi phí nằm viện kết hợp với sản phẩm chính của AIA chính là giải pháp tài chính tối ưu dành cho bạn.

HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN MANG LẠI CHO BẠN NHỮNG QUYỀN LỢI GÌ?

 • 100% số tiền bảo hiểm trợ cấp do nằm viện mỗi ngày khi Người được bảo hiểm nằm viện tại bệnh viện đủ tiêu chuẩn tuyến trung ương hoặc tỉnh.
 • 200% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện khi Người được bảo hiểm nằm viện tại khoa săn sóc đặc biệt của bệnh viện đạt tiêu chuẩn ở tuyến trung ương hoặc tỉnh.
 • Các quyền lợi bảo hiểm sẽ giảm đi 50% nếu Người được bảo hiểm nhập viện đủ tiêu chuẩn ở tuyến huyện trừ khi đây là bệnh viện mà Người được bảo hiểm có đăng ký khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế; hoặc Người được bảo hiểm nhập viện để điều trị do tai nạn.
  Quyền lợi bảo hiểm được chi trả tối đa 365 ngày cho mỗi lần nằm viện & cùng một lần nằm viện
  Quyền lợi bảo hiểm do nằm tại khoa săn sóc đặc biệt được chi trả tối đa 25 ngày cho mỗi lần nằm viện & cùng một lần nằm viện
 • Tổng Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho các lần nằm viện khác nhau không vượt quá 1000 ngày.

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý

 • Tuổi tham gia bảo hiểm: Người được bảo hiểm từ 1 tuổi đến 55 tuổi
 • Tuổi tối đa của Người được bảo hiểm khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
 • Thời gian chờ Sau 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng
 • Số tiền bảo hiểm: xem bảng bên dưới:

Tổng Mệnh giá

Hỗ trợ chi phí nằm viện

1 – 4 tuổi
 

5 – 17 tuổi
 

>= 18 tuổi
100.0000 – 300.000VND
 

Không cần điều kiện
 

 

400.000 – 500.000 VND
 

 

 

 

Không mua được

Thu nhập 1 ngày của Bên mua bảo hiểm bằng mệnh

giá HTCPNV (thu nhập kê

khai trên hồ sơ)

Thu nhập 1 ngày của Người được bảo hiểm bằng mệnh giá

HTCPNV (thu nhập kê khai trên

hồ sơ)

 

600.000 – 1.000.000 VND
 

Cung cấp bằng chứng tài chínhchứng minh thu nhập 1 ngày bằngmệnh giá Hỗ trợ chi phí nằm viện

của Người được bảo hiểm

Không mua được

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHUNG TỐI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ